Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Mojš  Tlač
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Piatok, 22 Máj 2020 22:05

Obec Mojš zverejňuje v zmysle paragrafu 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu majetku obce Mojš z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Úplné znenie zámeru nájdete tu.