Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzvy - predkladanie ponúk VO

Obec Mojš v súlade s § 9 ods. 9 Zák. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňuje nasledovné výzvy na predloženie cenových ponúk:

 

Rok 2020

Výzva: Požiarna zbrojnica Mojš stavebné úpravy - zdravotechnika - výzva.

Termín predloženia ponuky: do 2.9.2020 12:00 hod.

Krycí list rozpočtu v EUR - tu

Návrh na plnenie kritérií - tu

Návrh zmluby o dielo - tu 

 

Rok 2018

Výzva: WIFI pre Teba - výzva.

Termín predloženia ponuky: do 15.1.2018 12:00 hod.


Výzva: Realizácia hokejbalového ihriska v obci Mojš - výzva.

Termín predloženia ponuky: do 3.7.2018 12:00 hod.

 

Rok 2016

Výzva: Rekonštrukcia jestvujúceho chodníka na cintoríne v Mojši - výzvavýkaz - výmer.

Termín predloženia ponuky: do 1.2.2016 12:00 hod. na adresu OcÚ Mojš


Rok 2015

Výzva: Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov v obci Mojš - dokument

Termín predloženia ponuky: od 8.12.2015 do 14.12.2015 13:00 hod. na adresu OcÚ Mojš
 

Výzva: Rekonštrukcia obecných ciest - dokument 
Termín predloženia ponuky: do 23.9.2015 12:00 hod. na adresu OcÚ Mojš

Výzva: "Obchvat obce Mojš" III. etapa (miestna komunikácia s vylúčením nákladnej dopravy) - dokument 
Termín predloženia ponuky: do 23.9.2015 12:00 hod. na adresu OcÚ Mojš
PD a technické správy - www.mojs.sk/pdf/podklad_Mojs.zip + mapa
Odôvodnenie pre nerealizovanie VO cez EKS - dokument

Výzva: Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť na obslužnú obojsmernú komunikáciu v obci Mojš - dokument
Termín predloženia ponuky: do 2.9.2015 14:00 hod. na adresu OcÚ Mojš
PD a technické správy - www.mojs.sk/pdf/podklad_Mojs.zip + mapa
Zrušenie VO: Na základe § 46 ods 2  Vám oznamujeme, že obec Mojš zrušila verejné obstarávanie na predmet zákazky: Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť na obslužnú obojsmernú komunikáciu v obci Mojš  z dôvodu, že nebola predtým vypočítaná predpokladaná hodnota zákazky.
 

Výzva: Dodávka priemyslových garážových brán pre obecnú požiarnu zbrojnicu - dokument
Termín predloženia ponuky: do 14.5.2015 14:00 hod. na adresu OcÚ Mojš
Súťažné podklady - dokument