Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby s upustením od ústneho pojednávania 906/2019/9711  Tlač
Piatok, 08 November 2019 18:14

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby s upustením od ústneho pojednávania č. 906/2019/9711 nájdete tu.