Home
OZNAM: nebezpečenstvo požiara
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Piatok, 15 Apríl 2022 18:11

Dobrovoľný Hasičský zbor Mojš oznamuje občanom zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov a ich rozšírenie v jarnom období. Najväčším nebezpečenstvom vzniku požiarov je zakladanie ohňov, odhadzovanie horiacich zápaliek a cigariet hlavne v blízkosti lesných porastov a suchej trávy. Preto dôrazne upozorňujeme na zákaz vypaľovania suchej trávy a porastov.
V prípade porušenia zákona hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 332 EUR a právnickej osobe až do výšky 16 596 EUR.
Žiadame občanov o zvýšenú opatrnosť, aby sa tak predchádzalo zbytočným požiarom.