Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky

Dátum: 24.10.2022
Hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky
 

Volič, ktorý má ku dňu konania spojených volieb prekážku výkonu volebného práva spočívajúcu v zákonom ustanovenom obmedzení osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 (osoby s nariadenou karanténou a osoby s nimi žijúce v spoločnej domácnosti = oprávnení voliči) môžu požiadať o špeciálny spôsob hlasovania do špeciálnej prenosnej volebnej schránky. Oprávnený volič (sám alebo prostredníctvom inej osoby) v termíne najskôr od 24.10.2022 najneskôr do 28.10.2022 do 12.00 hod. môže telefonicky požiadať zapisovateľa miestnej volebnej komisie na telefónnom čísle 0910 413 900, 041/569 23 83 o špeciálny spôsob hlasovania.

Nahlasuje: meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, prípadne adresu vykonania špeciálneho hlasovania a telefonický kontakt. V deň volieb sa dvaja členovia špeciálnej volebnej komisie telefonicky skontaktujú s oprávneným voličom a po dohode ho navštívia so špeciálnou volebnou urnou k vykonaniu volebného úkonu. Stretnutie prebehne za obojstranného použitia respirátora a dezinfekcie rúk.