Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov rok 2018

Dátum: 03.03.2019
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov rok 2018
 

Obec Mojš v súlade s § 4 ods. 7 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto predkladá informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 nasledovne (príloha k zákonu č. 329/2018 Z.z.):

ÚVko = (vytriedený odpad : celkový komunálny odpad) x 100 = (92 460 : 318 730) x 100 = 29,01%

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v EUR / 1 tona na rok 2019: 10 EUR