Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (09.10.2018)

SÚBOR
Dátum: 05.10.2018
Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (09.10.2018)
 

Na základe §13 odst. 4, písmeno a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09. októbra 2018 (utorok) o 18.30 hod. v zasadačke obce Mojš - originál pozvánky - tu. Ing. Štefan Svetko - starosta obce


Program:

 

1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie spoluúčasti na projekte "WIFI PRE TEBA" vo výške 550 EUR
3. Úprava rozpočtu o finančné prostriedky z cudzích zdrojov podliehajúce vyúčtovaniu
4. Schválenie VZN 1/2017 dodatku č. 2 pridelenie nájomných bytov
5. Návrh dodatku č. 1 k VZN 7/2007 - Urnové miesta
6. Schválenie termínu voľby hlavného kontrolóra
7. Žiadosť o poskytnutie finačného príspevku z rozpočtu pre Annu Kyselovú na vydanie knihy
8. Návrh na zverejnenie osobitného zreteľa na odpredaj pozemkov parcely 124/948 o výmere 92 m2, 124/947 o výmere 89 m2, 124/57 o výmere 117 m2
9. Schválenie na spoluúčasti na výstavbe hokejbalového ihriska
10. Rôzne 
11. Záver
 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (09.10.2018) Veľkosť: 310.5 kB Formát: pdf Dátum: 8.8.2023