Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (05.06.2018)

SÚBOR
Dátum: 31.05.2018
Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (05.06.2018)
 

Na základe §13 odst. 4, písmeno a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 05. júna 2018 (utorok) o 17.00 hod. v zasadačke obce Mojš - originál pozvánky - tu. Ing. Štefan Svetko - starosta obce


Program:

 

1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie výmeny verejného osvetlenia v obci za LED svietidlá, vysvetlenie podá zástupca SSE
3. Plnenie uznesení
4. Schválenie predloženia ŽoNFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP z integrovaného regionálneho programu, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10, zvýšenie kapacity MŠ v obci Mojš  
5. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 - 2022
6. Návrh alternatívy na výstavbu miestnej obslužnej komunikácie
7. Žiadosť o finančný príspevok pre Ivanu Remekovú, Mojš 199
8. Schválenie kúpy umývačky stolového riadu do kuchyne obecného úradu
9. Schválenie zmeny účelu pozemku na parcele č. 65/1 - p. Holienčík
10. Schválenie výmeny štrkového podkladu na outdoorových ihriskách pri hasičskej zbrojnici za gumený podklad
11. Schválenie výstavby chodníka na miestnom cintoríne z vlastných zdrojov

12. Schválenie výmeny gamatiek v sociálnej budove TJ za ústredné kúrenie
13. Informácia o schválení projektu na kompostéry pre občanov obce
14. Vyjadrenie majiteľky Jungle Parku p. Hlavovej k permanentkám pre obyvateľov Mojša
15. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parcela č. 124/57 - Ľuboslava Krajíčková
16. Nezaradené body z predchádzajúceho zastupiteľstva

17. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu pre Annu Kyselovú na vydanie knihy
18. Žiadosť o odsúhlasenie finančného príspevku na publikáciu 600. výročia založenia obce Mojš
19. Návrh VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za rozvoj
20. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
21. Schválenie záverečného účtu za rok 2017
22. Rôzne 
23. Záver
 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (05.06.2018) Veľkosť: 494.3 kB Formát: pdf Dátum: 8.8.2023