Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (07.03.2018)

SÚBOR
Dátum: 28.02.2018
Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (07.03.2018)
 

Na základe §13 odst. 4, písmeno a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 07. marca 2018 (streda) o 18.30 hod. v zasadačke obce Mojš - originál pozvánky - tu. Ing. Štefan Svetko - starosta obce


Program:

 

1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Plnenie uznesení
3. Schválenie zapojenia sa do výzvy Nadácie Kia Motors s projektom "Detské ihrisko" vo výške 15 000 EUR
4. Žiadosť p. Jozefa Solára o spätné odkúpenie parcely č. 124/208
5. Schválenie preplatenia permanentiek pre deti od 2 - 10 rokov na návštevy JUNGLE Park vo výške 5 231 EUR
6. Ponuka na kúpu Kolumbária pre urny na miestny cintorín
7. Schválenie VZN 01/2018 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa predškolského zariadenia so sídlom na území obce Mojš na kalendárny rok 2018
8. Návrh doplnku č. 2 k VZN 8/2018 o podmienkách určovania a vyberania miestného poplatku za KO a drobné stavebné odpady 
§5 - sadzba poplatku
9. Schválenie kúpnej zmluvy so spoločnosťou Žilina Invest s.r.o. za dielo "Dažďová kanalizácia SO 310" za kúpnu cenu za dielo: 1,20 EUR s DPH
10. Schválenie VZN č. 2/2018 o verejnom poriadku
11. Schválenie zmeny účelu časti pozemku 65/1 (65/65)
12. Schválenie vyplatenia z peňažného fondu na vypracovanie posúdenia vplyvom pre "Miestnu komunikáciu obslužnú MC2" vo výške 5 500 EUR.
Schválenie vyplatenia z peňažného fondu za kúpu pozemku od Trnovcovej Ľuboslavy a Trnovcovej Lenky spolu v sume 6 678 EUR

Schválenie vyplatenia z peňažného fondu výmenu podkladu v MŠ vo výške 9 100 EUR schválené uzn. 07/07/2017/II/4
13. Návrh na zrušenie nájomnej zmluvy č. 00034/2016/PNZ-P400009/16.00 so Slovenským pozemkovým fondom
14. Schválenie za preventivára požiarnej ochrany obce Mojš: p. Adrián Zajaček
15. Rôzne 
10. Záver

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (07.03.2018) Veľkosť: 803 kB Formát: pdf Dátum: 8.8.2023