Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (25.01.2018)

SÚBOR
Dátum: 24.01.2018
Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (25.01.2018)
 

Na základe §13 odst. 4, písmeno a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. januára 2018 (štvrtok) o 17.00 hod. v zasadačke obce Mojš - originál pozvánky - tu.

    
                                                 Ing. Štefan Svetko - starosta obce


Program:

 

1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie zmluvy so spoločnosťou SEVAK č. 557/20117 o budúcej kúpnej zmluve na vybudovanie vodovodu, kanalizácie a Realizačnej zmluvy.
3. Schválenie vyplatenia nákupu pozemkov parc. č. 65/66, 67, 68, 69 z peňažného fondu v celkovej sume 6 687 EUR od Trnovcovej Ľuboslavy a Trnovcovej Lenky.
4. Schválenie vyplatenia z peňažného fondu za vypracovanie posúdenia vplyvov pre "Miestnu komunikáciu obslužnú MC2" vo výške 5 500 EUR.
5. Schválenie za preventivára požiarnej ochrany obce Mojš p. Adriána Zajačeka.
6. Návrh na vysporiadanie daňového nedoplatku spoločnosti Jungle Park vo výške 5 231 EUR.
7. Schválenie VZN 01/2018 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa predškolského zariadenia so sídlom na území obce Mojš na kalendárny rok 2018
8. Návrh doplnku č. 2 k VZN 8/2018 o podmienkách určovania a vyberania miestného poplatku za KO a drobné stavebné odpady 
§5 - sadzba poplatku
9. Rôzne 
10. Záver

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (25.01.2018) Veľkosť: 326.2 kB Formát: pdf Dátum: 8.8.2023