Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (23.11.2017)

SÚBOR
Dátum: 19.11.2017
Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (23.11.2017)
 

Na základe §13 odst. 4, písmeno a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam na neplánované mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra 2017 (štvrtok) o 17.00 hod. v zasadačke obce Mojš - originál pozvánky - tu.

    
                                                 Ing. Štefan Svetko - starosta obce


Program:

 

1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prezentácia projentanta k projektu: "Kamerový systém v obci Mojš", schválenie zmluvy o dielo
4. Schválenie zmluvy so spoločnosťou SEVAK č. 557/2017 o budúcej kúpnej zmluve na vybudovanie vodovodu a kanalizácie
5. Schválenie rozpočtu obce Mojš na rok 2018, zobrať na vedomie výhľadovo roky 2019 -2020 a schválenie žiadostí o dotácie na rok 2018
6. Návrh smernice na vybavovanie sťažností a oznámení
7. Návrh na kúpu pozemku od. p. Kusého, parcela 129/55 výmer 1343 m2
Návrh na kúpu od p. Rolku R. , parcely č. 122/244, 418/6, 99/134 a 121 o celkovej výmere 522 m2 za 48 €/m2, spolu 25 056 €.
8. Žiadosť p. Milu Ľubomíra o kúpu obecnej parcely č. 129/53 o výmere 497 m2 za cenu 5000 €
9. Schválenie dohody s SHMÚ o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzke objektu štátnej hydrologickej siete
10. Schválenie zmluvy o nájme s firmou ARBET s.r.o.
11. Návrh na prerobenie podkladu detského ihriska MŠ Mojš
12. Informácia o výsledku podaných podnetov na prokuratúru (Ing. Vršanský, Ing. Chochlíková, Ing. Rolková, Milo Ľubomír, Olašák Radoslav)
13. Riešenie dopravnej situácie v obci - návrh zo stretnutia zo dňa 15.11.2017
14. Informácia o výstavbe "Novostavba výhliadkovej veže v obci Mojš"
15. Rôzne 
16. Záver

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (23.11.2017) Veľkosť: 380.9 kB Formát: pdf Dátum: 8.8.2023