Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (15.12.2016)

Dátum: 11.12.2016
Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (15.12.2016)
 

Na základe §13 odst. 4, písmeno a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2016 (štvrtok) o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ Mojš.

    
                                                 Ing. Štefan Svetko - starosta obce


Program:

 

1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice
2. Návrh na kúpu pozemku parc. č. 63/1, 63/2 KN C
3. Schválenie zmluvy o uzavretí prenájmu priestorov pre Súkromnú základnú umeleckú školu so sídlom Skalka 34, Lietavská Lúčka
4. Výsledky referenda - ďalší postup riešenia dopravnej situácie
5. Zadanie pokynov na účely majetkovo-právneho vysporiadania Miestnej obslužnej komunikácie C2 v zmyslelzmluvy o právnej pomoci
6. Rozšírenie Stavebno-finančnej komisie
7. Schválenie štatútu Stavebno-finančnej komisie
8. Schválenie rozpočtu na rok 2017, výhľadovo na roky 2018, 2019
9. Schválenie VZN č. 1/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

10. Záver