Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (24.11.2016)

Dátum: 20.11.2016
Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (24.11.2016)
 

Na základe §13 odst. 4, písmeno a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. novembra 2016 (štvrtok) o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ Mojš.

    
                                                 Ing. Štefan Svetko - starosta obce


Program:

 

1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice
2. Informácie o plnení uznesení
3. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2017, výhľadovo na roky 2018, 2019
4. Schválenie návrhu VZN 1/2016 o miestnomh poplatku na rozvoj
5. Žiadosť ZO JDS o vypracovanie doplnku územného plánu
6. Návrh na kúpu pozemku parc. č. 63/1, 63/2 (vedľa obecnéjo úradu)
7. 
Záver