Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (16.06.2016)

SÚBOR
Dátum: 13.06.2016
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (16.06.2016)
 

Na základe §13 odst. 4, písmeno a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16. jún 2016 (štvrtok) o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Mojš - originál pozvánky.

    
                                                 Ing. Štefan Svetko - starosta obce


Program:

 

1. Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice
2. Informácia o plnení uznesení
3. Schválenie dodatku nájomnej zmluvy s COOP Jednota
4. Schválenie doplnku k VZN 8/2015 o podmienkách určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5. Predloženie návrhu Dodatku č. 1 k VZN 1/2014 o verejnom poriadku
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Mojš za rok 2015
7. Schválenie záverečného účtu obce Mojš za rok 2015
8. Rozbor plnenia rozpočtu 1.-4./2016
9. Návrh na kúpu 9 miestneho automobilu
10. Návrh zmluvy o poskytovanie služieb pri zbere kuchynského odpadu
11
. Návrh na vstup obce do oblastnej organizácie cestovného ruchu
12. Zmluva NaturPack o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
13. Rôzne
14. Záver
 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (16.06.2016) Veľkosť: 87.6 kB Formát: pdf Dátum: 8.8.2023