Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (31.03.2016)

Dátum: 28.03.2016
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (31.03.2016)
 

Na základe §13 odst. 4, písmeno a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 31. marec 2016 (štvrtok) o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ Mojš.

    
                                                 Ing. Štefan Svetko - starosta obce


Program:

 

1. Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice
2. Informácia o plnení uznesení
3. Protest prokurátora k VZN k 8/2015 o podmienkách určovania a vyberania miestneho poplatku za KO a drobné stavebné odpady
4. Návrh na zrušenie verejno-obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v soc. budove TJ
5. Plenenie rozpočtu za január, február 2016, schválenie presunu finančných prostriedkov z kapitálového účtu na plánované projekty (miestne komunikácie, spomaľovače, geodetické projekty, projekty na chodník, parkovisko, športové a detské ihrisko v sume 37 145 EUR
6. Schválenie projektu z Nadácie Kia Motors na ochranu životného prostredia
7. Návrh na kúpu pozemku pod novú MŠ
8. 
Rôzne
9. Záver