Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (27.11.2015)

SÚBOR
Dátum: 23.11.2015
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (27.11.2015)
 

Na základe §13 odst. 4, písmeno a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27. november 2015 (piatok) o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ Mojš - oficiálna pozvánka.

    
                                                 Ing. Štefan Svetko - starosta obce


Program:

 

1. Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice
2. Informácia o plnení uznesení
3. Schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok Programu rpuvoja vidieka:
a) kamerový systém na zlepšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestranstvách
b) výstavba tréningového ihriska s umelou trávou, fitnes ihriska a detského ihriska
c) výstavba chodníkov pri dome smútku a za obecmým úradom 
4. Žiadosti Občianskych združení, fyzických a právnických osôb o dotáciu na činnosť v roku 2016
5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2016 a výhľadovo na roky 2017, 2018
6. Schválenie VZN č. 6/2015 o usmerňovaní ekonomickej činnosti a podmienkách podnikania, určenia pravidiel predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Mojš
7. Schválenie VZN č. 7/2015 o vyhradení miesta na verejných priestranstvách, ktoré budú slúžiť na umiestňovanie volebných plagátov kandidujúcich subjektov
8. Upozornenie prokurátora podľa §  28 Zákl. č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov vo veci podania Občianského združenia Tatry o nečinnosti obci pri riešení priestupkov na úseku odpadového hospodárenia.
9. Zmluva o využívaní cvišebných strojov bezodplatne 
10. Žiadosť COOP Žilina o predĺžení nájomnej zmluvy.
11. Rôzne
12. Záver
 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (27.11.2015) Veľkosť: 366.5 kB Formát: pdf Dátum: 8.8.2023