Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (05.11.2015)

SÚBOR
Dátum: 01.11.2015
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (05.11.2015)
 

Na základe §13 odst. 4, písmeno a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 05. november 2015 (štvrtok) o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Mojš - oficiálna pozvánka.

    
                                                 Ing. Štefan Svetko - starosta obce


Program:

 

1. Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice
2. Informácia o plnení uznesení
3. Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2016 a výhľadovo na roky 2017, 2018
4. Upozornenie prokurátora na odstránenie zistených nedostatkov uznesenia a zápisnice zo zasadnutia OcZ obce Mojš zo dňa 22.06.2015
5. Protest prokurátora proti VZN č. 38/2015 cestné pásmo obce Mojš
6. Súhlas obce Mojš so zriadením miestnej akčnej skupiny /MAS/ na území mikroregiónu Terchovská dolina
7. Žiadosti PhDr. Lenka Šarlayová, Ing. Ľubomír Hollý na osadenie spomaľovačov, žiadosť domov č. 297 až 305 na osadenie dopravného zrkadla, Ing. Chovanová Katarína o stanovisko k zámeru výstavby
8. Návrh VZN č. 6/2015 o usmerňovaní ekonomickej činnosti a podmienkách podnikania, určenia pravidiel času predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb v obci Mojš
9. Návrh VZN č. 7/2015 o vyhradení miesta na verejných priestranstvách, ktoré budú slúžiť na umiestňovanie volebných plagátov kanidujúcich subjektov
10. Schválenie medzinárodnej spolupráce s obcou Salaš
11. Oznámenie o plánovanom rozšírení činnosti JUNGLE parku o poriadanie firemných zábav a diskoték
12. Prerokovanie zmlúv o právnej pomoci uzatvorených s JUDr. Śurinovou a Mgr. Grošaftovou.
13. Rôzne

14. Záver
 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (05.11.2015) Veľkosť: 361.1 kB Formát: pdf Dátum: 8.8.2023