Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (27.08.2015)

Dátum: 25.08.2015
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (27.08.2015)
 

Na základe §13 odst. 4, písmeno a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27. august 2015 (štvrtok) o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Mojš - oficiálna pozvánka.

    
                                                 Ing. Štefan Svetko - starosta obce


Program:

 

1. Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice
2. Informácia o plnení uznesení
3. Projekt - Divadlo v Mojši - p. Leško Juraj
4. Projekt Work out ihriska - Slotta Jakub
5. Návrh VZN č. 05/2015 o úhradách za krátkodobý prenájom hniteľného a nehnuteľného majetku obce Mojš
6. Rôzne
7. Záver