Tlač  Email

I. štvrťrok 2015

  Hodnota zákazky v EUR Predmet zákazky Úspešný uchádzač
1. 3 565,80 EUR s DPH prestrešenie tribúny športového areálu (obj. 4/2014)                               MIPOS - Ing. Potočák, Bajzová 16 Žilina, IČO: 354 094 36, DIČ: 1020523768, IČ DPH: SK1020523768

 

II. štvrťrok 2015

  Hodnota zákazky v EUR      Predmet zákazky Úspešný uchádzač
1. 2 038,03 EUR s DPH Mojš OÚ - TJ chodník okolo budovy, betónová plocha pod tribúnou P.O.STAV s.r.o., Vaľkovňa 78, 976 69 Pohorelá,  IČO: 447 643 83, DIČ: 2022939270, IČ DPH: SK2022939270
2. 7 989,20 EUR s DPH pevná tribúna v športovom areály obce Mojš                                                    PESMENTOL, s.r.o., Železničiarska 16, 080 01 Prešov, IČO: 365 078 81, DIČ: 2022036137

 

III. štvrťrok 2015

  Hodnota zákazky v EUR Predmet zákazky Úspešný uchádzač
1. 2 916,00 EUR s DPH oprava výtlkov a asfaltových zálievok v obci Mojš (obj. 14/2014)           ABC-servis, s.r.o., Školská 10/8, 962 63 Pliešovce, IČO: 452 746 49, DIČ: 2022911099, IČ DPH: SK2022911099
2. 7 039,72 EUR s DPH prístupová komunikácia - zámková dlažba v obci  Mojš (obj. 15/2014)       Prvá varínska stavebná a.s., J. Martinčeka 108/50, 013 03 Varín, IČO: 471 591 62, IČ DPH: SK2023774522

 

Rok 2016

  Hodnota zákazky v EUR Predmet zákazky Úspešný uchádzač
1. 6 714,- EUR s DPH Vypracovanie PD pre územné rozhodnutie: Miestna komunikácia - obslužná C2 PROFIM, s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, IČO: 366 880 53, DIČ: 2022256511, IČ DPH: SK2022256511
2. 17 910,- EUR bez DPH PD Novostavba materskej školy v Obci Mojš inggroup, s.r.o., Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 464 770 71, DIČ: 2023396969, IČ DPH: SK2023396969
3. 2 000,- EUR s DPH Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ Cassien, s.r.o., M. Nešporu 1186, 024 04 KNM, IČO: 458 477 20, DIČ: 2023127337, IČ DPH: SK2023127337