Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Mojš  Tlač
Piatok, 08 Marec 2019 09:24

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Mojš z dôvodu hodného osobitného zreteľa - tu.